dr Katarzyna Wagner

Ur. 1986; magisterium w IH UW 2010, doktorat z wyróżnieniem tamże 2017. Zatrudniona w Instytucie Historycznym od 2017 r. i Muzeum Warszawy od 2010 r. Stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Redaktor naczelna rocznika „Almanach Warszawy”. Członkini Svenska Historiska Föreningen, The International Council of Museums – ICOM, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Praca doktorska „Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach Rzeczypospolitej w XVII w.” przygotowana pod kierunkiem dra hab. prof. UW Michała Kopczyńskiego. Wykonawca w grancie Rekonstrukcja i ekspozycja fragmentów wazowskich rezydencji odnalezionych na dnie Wisły. Odzyskane dziedzictwo narodowe w ramach  interdyscyplinarnych badań dna rzeki (kierownik: dr hab. Hubert Kowalski, Instytut Archeologii UW).

Zainteresowania badawcze: historia miast, historia gospodarcza, szwedzkie łupy wojenne zagarnięte z terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej.

Najważniejsze publikacje: 
– K. Wagner, P. E. Weszpiński, Plan Warszawy 1768 Georges Louis le Rouge, Muzeum Warszawy: Warszawa 2014 („KLIO 2014” w kategorii Varsaviana, I nagroda w IX edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA”)

– K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki (red.), Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku, Muzeum Warszawy: Warszawa 2016 (Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze)

– Did Large Cities Exist in the 17th Century Polish-Lithuanian Commonwealth? A Definition Attempt, „Codrul Cosminului” 2017, vol. 23, issue 1, p. 139-150. 

– Tax Registers as a Tool for the Analysis of Wealth Inequalities in Selected Towns of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th Century and the beginning of the 18th Century. Overview and Research Problems, „Codrul Cosminului” 2016, t. 1 (22), s. 7–18.

– Szwedzkie zdobycze z Rzeczpospolitej. Zarys problematyki, w: „W hetmańskim trudzie”. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Wimmera, red. Z. Hundert, M. Wagner, Oświęcim 2017, s. 121-137.

– The Battle of Narva 1700, in: Great Northern War Compendium, ed. Steve Kling, St. Louis, Missouri 2015, vol. 1. 

– „Potop” a Wielka Wojna Północna w Warszawie w świetle rejestrów podatkowych – przyczynek do porównania dwóch szwedzkich okupacji, „Saeculum Christianum” 2013, t. 20, s. 145-159.