dr Maciej Ptaszyński

Ur. 1978, studia w Instytucie Historycznym UW i Friedrich-Meinecke-Institut na Freie Universität Berlin, studia filozoficzne w Instytucie Filozofii UW; 2002 magisterium w IHUW r.; 2002-2007 studia doktoranckie w IH UW; 2003-2006 studia doktoranckie w Graduiertenkolleg 619 „Kontaktzone Mare Balticum” na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald; praca doktorska „Duchowieństwo luterańskie w Księstwach Zachodniopomorskich w latach 1560-1618. Profesjonalizacja stanu pastorskiego” (IHUW, 2007).

Od 2008 asystent, a od 2012 adiunkt w IH UW
2008-2012 – sekretarz Komisji Dziejów Odrodzenia i Reformacji przy Polskiej Akademii Nauk
2007-2014 – członek redakcji pisma „Barok“
2016-2019 – członek redakcji pism „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” oraz „Acta Poloniae Historica”
IV 2011-XII 2011 post-doc w projekcie Rechtfertigungsnarrative in der Frühen Neuzeit: Debatten um politische Normen in europäischen Ständeversammlungen des 16./17. Jahrhunderts, pod kierunkiem prof. Luise Schorn-Schütte w ramach Excellezcluster „Normative Orders” (Uniwersytet J.W. Goethego we Frankfurcie/M.)
Semestry zimowe 2012/2013 oraz 2017/2018 wykładowca na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
2015-2018 członek DFG Netzwerk „Confessio im Konflikt. Religiöse Selbst- und Fremdwahrnehmungen im 17. Jahrhundert

Najważniejsze publikacje:
monografie:
Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011, wydawnictwo naukowe Semper, s. 506

»Beruf und Berufung«. Die evangelische Geistlichkeit und die Konfessionsbildung in den Herzogtümern Pommern, 1560–1618, Göttingen 2017, Vandenhoeck & Ruprecht, S. 587

Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 730 (w druku)

Tomy zbiorowe
Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia, red. Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz, Maciej Ptaszyński, Warszawa 2017, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Granty badawcze:
– grant NCN Opus Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w. (2014-2017)
– grant NPRH na tłumaczenie na niemiecki książki Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (2013-2016)