prof. Agnieszka Bartoszewicz

Ur. 1966; magisterium na UW 1990, doktorat tamże 1995, habilitacja 2004, prof. UW 2009, tytuł profesora 2014. Zatrudniona w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 1990-1998, w IH UW od 1998. Sekretarz redakcji Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 – 2002.

Zainteresowania badawcze: Kultura pisma w Europie XIII-XVI w., edytorstwo źródeł historycznych.

Najważniejsze publikacje:

  • Urban Literacy in Late Medieval Poland, Turnhout 2017 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 39)
  • Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012
  • Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w., wyd. 1, Warszawa-Pułtusk 2006, wyd. 2 Warszawa Pułtusk 2012
  • Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa-Pułtusk 2003
  • (opr.) Album civium Civitatis Antiquae Varsoviae 1505-1586. Księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506-1586, Warszawa 2000
  • Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI w., [Warszawa 1997]