Zespół I. Program: Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI – XVIII w. Baza danych.