mgr Adrian D. Wesołowski

Ur. 1989, magisterium na Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2015), doktorant na Wydziale Historycznym UW oraz na Instytucie Antropologii Społecznej Maxa Placka w Halle an der Saale w ramach International Max Planck Research School for the Anthropology, Archeology, and History of Eurasia (IMPRS ANARCHIE). Nauczyciel i tłumacz języka angielskiego. Laureat stypendium z Brzezia Lanckorońskich (2017).

Jego zainteresowania badawcze obejmują historie grupowej percepcji, studia nad pamięcią, celebrity studies oraz studia nad dyskursem, a bardziej historycznie: historię kultury wieku osiemnastego i dziewiętnastego. Planowana dysertacja zatytułowana „The Origins of Philanthropic Celebrity, 1750-1850” dotyczy pojawienia się w wieku osiemnastym później nierozdzielnych związków pomiędzy filantropią i sławą.