Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

„Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 – przygotowanie edycji krytycznej, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, wykonawcy: Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda, Urszula Zachara-Związek

Celem projektu jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej. Przedmiotem edycji są cztery księgi ławnicze, spisane w latach 1453-1535, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w zespole Stara Warszawa. Zawierają one zapiski sporządzone podczas posiedzeń warszawskiego sądu ławniczego, m.in. związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i transakcjami kredytowymi, a także różnego rodzaju umowy, np. w sprawie opieki nad sierotami, zapewnienia dożywocia, ugody oraz pozwy i wyroki.  Księgi te do tej pory nie doczekały się wydania drukiem i w związku z tym tylko w niewielkim stopniu były wykorzystywane przez badaczy. Ich publikacja stanowić będzie zatem istotny impuls do podjęcia badań nad społeczeństwem Warszawy w XV i XVI w.